ADEPT!

U doet veel op het gebied van informatiebeveiliging. U wilt echter nog meten wat het effect hiervan is op het kennis- en bewustzijnsniveau van uw medewerkers. En u wilt graag weten hoe zij zullen handelen in bepaalde situaties.

Met ADEPT! inzicht in kennisniveau

Er is een oplossing: ADEPT! Met dit LBVD-concept krijgt u inzicht in het kennisniveau van uw medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. Op basis van deze meetbare inzichten kunt u onderbouwde beslissingen nemen voor de volgende stap op dit gebied. Daarnaast worden uw medewerkers bewuster van informatiebeveiliging want ze worden uitgedaagd na te denken over het onderwerp en toetst u hoe zij zullen handelen in real-time situaties.

Periodiek inzetten om bewustzijnsniveau continu te toetsen

U zet ADEPT! periodiek in om het bewustzijnsniveau van uw medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging continu te toetsen.

De tien succespunten van ADEPT!:

  1. Strakke planning en uitvoering door ervaren specialisten;
  2. Communicatie door middel van CATCH ;
  3. Kennis borgen met Kennistoets: meten bestaan & werking;
  4. Meten van houding & gedrag door middel van een maatwerkset van vooropgezette incidenten: PhishLink, Penetratietest InformatiesystemenHackDemoMysteryGuest;
  5. Een behoorlijke FUN-factor waar mogelijk
  6. Herhaling volgens een vooropgezet plan – op weg naar een vooropgezet doel
  7. Regelmatige communicatie met alle betrokkenen
  8. Informatie en updates met uitvoerend specialisten door middel van een intake en evaluatie overleggen. Bijsturen waar nodig, continueren waar mogelijk
  9. Scherpe, adequate projectleiding die er voor zorgt dat het beoogde resultaat ook werkelijk wordt behaald
  10. Bewezen effectiviteit!

De verschillende onderdelen van ADEPT! vormen al sinds 2005 de ervaring van LBVD. Alle onderdelen van ADEPT! zijn desgewenst ook los leverbaar.

Opdrachtgevers