HackDemo

Dringt het belang van informatieveilig werken niet door tot de medewerkers? Of ziet de directie maar niet welke risico’s de organisatie loopt op het gebied van cyber? Maak dan gebruik van onze roadshow-dienst HackDemo!

Hoe krijgt u als verantwoordelijke goed over het voetlicht hoe kwetsbaar ICT-systemen (en hun gebruikers) zijn voor hackers? Eén van onze roadshow-diensten confronteert medewerkers met hun kwetsbaarheid en die van de IT-middelen waarmee ze werken: HackDemo.

HackDemo is een live demonstratie van een echte hacks. Ze toont hoe cybercriminelen denken, te werk gaan en hoe eenvoudig hacken is. Het creëert bij de deelnemers het bewustzijn dat nodig is om het juiste te doen. Een ervaren pentester die veel ervaring heeft met het hacken van systemen voert de demo uit. LBVD levert hierbij maatwerk.

Goede redenen om HackDemo als bewustmaker in te zetten zijn:

  • Het kweekt begrip over nut en noodzaak van ICT-beveiliging;
  • De deelnemers ervaren hoe een hacker denkt en te werk gaat bij het hacken van een systeem;
  • Het maakt proceseigenaren bewust van de risico’s die het proces loopt als cybercriminelen een onderliggend systeem hacken;
  • Het is leuk! TV-programma’s zoals van Alberto Stegemann zijn populair omdat mensen graag ‘het kwade brein’ aan het werk willen zien.

HackDemo is als volgt opgebouwd:

  1. Vooraf nemen we in een intakegesprek doel en opzet met u door en bepalen we welke hacks LBVD live uitvoert;
  2. LBVD richt systemen in met de juiste software en bereidt de presentatie voor;
  3. De uitvoering neemt ca. 45-60 minuten in beslag. LBVD kan HackDemo zowel op locatie uitvoeren als via een webinar.

Om de demo laagdrempelig en levendig te maken werkt LBVD het liefst met groepen van 12 tot maximaal 20 personen. Bij kleinere groepen ontstaat er gemakkelijker interactie tussen de presentator en de groep, maar ook binnen de groep. Deelnemers stellen sneller vragen en krijgen uitleg over onderdelen die ze niet begrijpen.

Risicobewuste gebruikers

Met HackDemo creëert u risicobewuste medewerkers die veiliger werken met informatie en IT-middelen. Als speciale doelgroep krijgen bestuurders, directie, proceseigenaren en andere leidinggevenden goed inzicht in cyberdreigingen en -risico’s. Gebruikers begrijpen het belang van beleid en maatregelen beter. Ze kunnen de relatie leggen met de (on)veiligheid van systemen en informatie.