PhishLink modi

phishing email phishing link

LBVD biedt PhishLink in twee modi:

1. No more clicks – Geen klikken meer

Bij deze modus is alle aandacht en inspanning gericht op het bereiken van een specifiek doel: geen klikken meer.

Zolang het abonnement loopt voert LBVD autonoom, met een ‘carte blanche’ regelmatig phishing-aanvallen uit, met de nodige bedachtzaamheid en intelligentie. Klikkers komen terecht op een educatieve landingspagina die visueel en helder uitlegt wat hen is overkomen en hoe je het voor kunt zijn.

LBVD rapporteert maandelijks op hoofdlijnen en gebruikt de resultaten van voorgaande phishing-acties om de volgende phishing-actie gericht vorm te geven. Notoire klikkers en minder goed scorende afdelingen of teams krijgen vaker – adaptief – een phishing simulatie aangereikt. Gebruikers die scherp zijn laat LBVD meer met rust.

Via deze modus zien we kans het percentage klikken (‘click rate’) in een relatief kort tijdsbestek terug te brengen tot onder de vijf procent (5%). Doel blijft evenwel: niet één klik. Daarvoor levert LBVD de CISO de informatie aan om in gesprek te gaan met afdelingen en teams die matig blijven scoren. Daarbij is het daarbij aan de leidinggevende om met zijn medewerkers in gesprek te gaan, bijvoorbeeld tijdens het eerstvolgende afdelings-/teamoverleg of een-op-een.

2. Bewustmakend

Deze modus is gericht op het via losse simulaties bewust maken van gebruikers van het phenomeen phishing: wat is het, hoe herken je het en hoe moet je handelen. Samen met de opdrachtgever – vaak de CISO – selecteren we de te simuleren aanval, bereiden deze voor en voeren hem uit. Na afloop verstrekken we de opdrachtgever inzicht in onder meer het percentage klikken, percentage inloggers, vanaf welke plek op aarde wordt geklikt met wat voor besturingssysteem en browser, etc. Klikkers komen op een educatieve landingspagina terecht die alles visueel en helder uitlegt.