DigiD-audit

Logius verplicht gemeenten een ICT-beveiligingsassessment uit te laten voeren onder verantwoordelijkheid van een Register EDP-auditor. Niet slagen voor de DigiD-audit betekent afsluiting van DigiD. Veel gemeenten weten niet of ze voldoen aan de eisen van dit jaar, en hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding op de DigiD-audit. Met onze dienst DigiD-audit zorgt u voor de succesvolle afronding van de DigiD-audit.

Pragmatische en kostenbewuste aanpak

LBVD draagt zorg voor een pragmatische en kostenbewuste aanpak, doordat wij het Logius-stappenplan reduceren tot slechts drie fasen:
1. Identificeren verbeterpunten
2. Realiseren verbeterpunten
3. Verbeteringen verzilveren

Na het doorlopen van deze drie fasen kunt u gerust zijn op een goede afloop van de DigiD-audit.

DigiD-audits voor veel opdrachtgevers uitgevoerd

De consultants van LBVD hebben de DigiD-audit voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers uitgevoerd: Gemeenten, ‘grootverbruikers’, provincies en anderen. Onze eigen, ervaren medewerkers verrichten de Quick Scan en de Penetratietest: voor de uitvoering van de feitelijke audit hebben wij een groep EDP-auditors in onze zakelijke relatiekring. Wij garanderen onafhankelijkheid van de auditor. De goede samenwerking tussen de auditor en LBVD’ers borgt onze kwaliteit, en maakt voor u het verschil!

Opdrachtgevers