Doelen Oefening Crisisbeheer Cyber

Tot de doelen van de Oefening Crisisbeheer Cyber kunnen behoren:
 • Testen van het crisisbeheerplan: opsporen van hiaten
 • Borging van het crisisbeheerplan
 • Kennisoverdracht van o.a.:
  • Belangrijkste terminologie in cybercrime en meest actuele soorten cybercrime
  • Soorten vijandige actoren met bijbehorende motieven in relatie tot de organisatie
  • Kenmerken van een crisis
  • Formeren van een crisisteam: wie moeten aan tafel zitten
  • Rollen binnen het crisisteam en hoe deze zich tot elkaar verhouden
  • Crisiscommunicatie
  • Belang van structuur en rolvastheid in crisisoverleg
  • Handelingsperspectieven (crisisrespons) en valkuilen
  • Bepalen van prioriteiten
  • BOB-systematiek (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming)
 • Opdoen van ervaring met crisisbeheer, het aanleren van crisisbeheervaardigheden

In een vroeg stadium stemmen wij de doelen met u af, omdat deze bepalend zijn voor de opzet van de oefening, introductie, te doorlopen scenario’s en de locatie.