Cyber Security Beeld Nederland: wat kun je er mee?

Het PvIB organiseerde op 12 november een bijeenkomst waarin ze aandacht besteedden aan het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2015 van het NCSC. Pieter Rogaar, hoofdredacteur van het CSBN kwam het rapport toelichten. Het viel ons op dat we ook in 2016 nog steeds grote dreiging kunnen verwachten van gerichte phishing en ransomware en andere cryptoware.