Interim voor Opdrachtgevers

In de twaalf jaar dat LBVD bestaat hebben we een netwerk van professionals opgebouwd. Onze brede expertise, onze pragmatische aanpak, onze effectieve collega’s en onze zeer diverse klantengroep maakt werken bij of voor LBVD aantrekkelijk voor professionals.

Ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken

LBVD Interim ondersteunt bij capaciteitvraagstukken: als matchmaker, als werving- en selectiebureau, als personeelsmakelaar of ‘gewoon’ als adviseur.

LBVD interim kent verschillende zakelijke modellen:

  • Werving en Selectie: LBVD Interim vindt professionals op basis van een profiel. We bespreken  vooraf hoeveel kandidaten we voorstellen.
  • DetaVast: LBVD Interim vindt professionals op basis van een profiel. De optimale match wordt gedurende een vooraf bepaalde periode gedetacheerd.
  • Makelen: LBVD Interim vindt professionals op basis van een vastomlijnde detacheringsopdracht. Kandidaten kunnen zelfstandig zijn, of in dienst van derden. Kern van deze dienstverlening is dat we u binnen gestelde limieten van tijd, kwaliteit en professionaliteit helpen in een vraagstuk waarvoor u op dat moment zelf de mensen niet hebt.
  • Adviseur: een goede match is alleen mogelijk als er een goed profiel is. En als de opdracht en de opdrachtgever goed in kaart is gebracht. Soms is een andere oplossing ook mogelijk: deeldetachering bijvoorbeeld, of onderverdeling van de te detacheren FTE in losse projecten. LBVD’s belang gaat verder dan alleen het leveren van professionals: wij leveren passende oplossingen voor concrete vraagstukken.

Netwerk van professionals die u zoekt

Goede mensen zitten al ergens, niet-goede wilt u liever niet. LBVD heeft kennissen en vrienden op verschillende plaatsen en van verschillende professionele aard: we kennen CISO’s, ISO’s en bedrijfskundigen. We hebben psychologen en communicatie-adviseurs in onze kennissenkring. We kennen veel professionals, maar ook afstudeerders en pensionado’s. Net wat u zoekt, op het moment dat u de behoefte heeft.

Professionals van LBVD Interim weten wat er te doen is, en doen dit goed.