Hack Demo

Dringt de urgentie van beveiliging in de dagelijkse werkzaamheden van uw personeel niet tot hen door? Of krijgt de directie maar niet door welke risico’s zij op dit moment lopen op ICT-gebied? In de geval helpt een Hack Demo bij uw medewerkers het besef te creëren dat zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun taken.

Hoe informeert u uw medewerkers?

Hoe krijgt u als beveiligingsfunctionaris medewerkers goed geïnformeerd over hoe kwetsbaar ICT-systemen zijn voor hackers? Eén van de producten die medewerkers kan informeren over de kwetsbaarheid van systemen is LBVD’s Hack Demo. Hack Demo zet u in om de volgende redenen:

  • Het kweekt begrip over de nut en de noodzaak van ICT-beveiliging bij medewerkers en bij directie;
  • Het informeert proceseigenaren over de risico’s die het proces loopt indien een onderliggend technisch systeem gehackt wordt;
  • Het informeert ICT-medewerkers over hoe een hacker te werk gaat bij het hacken van een systeem;
  • Het is leuk: programma’s zoals dat van Alberto Stegemann worden ook goed bekeken omdat mensen graag ‘het kwade brein’ aan het werk willen zien.Demonstratie van een echte hack
    Hack Demo is, zoals de term al doet vermoeden, een demonstratie van een echte hack. Hack Demo wordt uitgevoerd door een ervaren Penetratietester van LBVD, iemand die al lange tijd kennis heeft van het hacken van systemen. Doordat LBVD maatwerk Hack Demo’s levert, kan deze worden uitgevoerd op één van uw systemen of op een (virtueel) systeem van LBVD.

Het product Hack Demo is als volgt opgebouwd:

  1. Intakegesprek waarin we overleggen wie de doelgroep is en ook bepalen we welke hacks we zullen uitvoeren;
  2. Voorbereiding Hack Demo. We richten systemen in met de juiste besturingssystemen en software, en indien van toepassing bereiden we een presentatie voor;
  3. Hack Demo wordt voor een klein comité (maximaal 12 personen) gehouden. Doordat het aantal klein is kan er gemakkelijk interactie ontstaan tussen demonstrateur en de groep – maar zeker ook binnen de groep. Ook kunnen er vragen worden gesteld en krijgt het publiek meer tekst en uitleg over bepaalde onderdelen.

Medewerkers zijn op de hoogte van risico’s

Uw medewerkers zijn door de Hack Demo beter op de hoogte van de (technische) risico’s die er zijn. Niet alleen ICT-medewerkers zijn beter op de hoogte van de denkwijze van een hacker. Ook proceseigenaren en directieleden hebben beter inzicht in de risico’s die er zijn – en die zij lopen.

Men zal het nut en de noodzaak van de software updates en patches die met regelmaat voorbij komen beter begrijpen en daarmee de relatie kunnen leggen met de (on)veiligheid van informatie.