KennisToets

U doet veel op het gebied van informatiebeveiliging. U kunt echter niet goed beoordelen wat het effect hiervan is op het kennisniveau van uw medewerkers. U wilt graag weten hoe zij zullen handelen in bepaalde situaties. Met deze informatie wilt u gerichte acties inzetten om het bewustzijns- en kennisniveau te meten en verhogen. U bent zeker niet de enige: veel organisaties worstelen met dit probleem. Het is moeilijk te meten wat medewerkers weten en hoe zij handelen in bepaalde situaties – tot het te laat is.

Inzicht in het kennisniveau van uw medewerkers

Met KennisToets krijgt u inzicht in het kennisniveau van uw medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. Op basis van deze inzichten kunt u onderbouwde beslissingen nemen voor de volgende stap op dit gebied. Daarnaast worden uw medewerkers bewuster van informatiebeveiliging door deelname worden ze uitgedaagd na te denken over het onderwerp.

KennisToets is een web-based platform waarmee u de kennis van uw medewerkers kunt toetsen.
U bepaalt zelf de onderwerpen voor uw medewerkers, waarna zij antwoord geven op vragen over de leerstof in KennisToets. Door inzet van real-life casussen kunt u toetsen of de medewerkers hun kennis op de juiste manier toepassen. KennisToets is oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van, en in samenwerking met TNO.

Met KennisToets zorgt u ervoor dat u de kennis binnen uw organisatie borgt. Na het meten van het kennisniveau en de juiste toepassing van de leerstof kunt u zich gericht inspannen om het niveau te verhogen – en te behouden.