KennisToets

U doet veel aan het bewust maken van medewerkers hoe ze informatieveilig kunnen werken. Maar kunt niet goed beoordelen wat het effect hiervan is op de toename van het kennisniveau. En u wilt graag weten hoe zij zullen handelen in bepaalde situaties. Met deze informatie wilt u gerichte acties inzetten om het bewustzijns- en kennisniveau te meten en verbeteren. U bent zeker niet de enige: veel organisaties worstelen met dit probleem. Het is moeilijk te meten wat medewerkers weten en hoe zij zullen handelen in bepaalde situaties – tot het te laat is.

Inzicht in het kennisniveau van uw medewerkers

Met KennisToets krijgt u inzicht in het kennisniveau van de medewerkers op het gebied van informatieveilig werken. Op basis van deze inzichten kunt u onderbouwde beslissingen nemen voor vervolgstappen. Daarnaast worden uw medewerkers bewuster van informatieveiligheid: KennisToets daagt ze uit na te denken over het onderwerp.

KennisToets is een web-based platform waarmee u de kennis van uw medewerkers kunt toetsen. U bepaalt zelf de onderwerpen voor uw medewerkers, waarna zij antwoord geven op vragen over de leerstof in KennisToets. Door inzet van real-life casussen kunt u toetsen of de medewerkers hun kennis op de juiste manier toepassen.

Met KennisToets zorgt u ervoor dat u de kennis binnen uw organisatie borgt. Na het meten van het kennisniveau en de juiste toepassing van de leerstof kunt u zich gericht inspannen om het niveau te verhogen en te behouden.

Voor een goede indruk van de mogelijkheden van KennisToets bekijkt u de demo’s.