Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met LBVD Consultancy B.V. (LBVD) en haar diensten, producten en activiteiten. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Hoewel LBVD grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert LBVD niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LBVD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website of het bezoeken van de website.

LBVD doet al het nodige om deze website te beveiligen. Ze streeft ernaar de website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals malware, maar kan niet garanderen dat de website daarvan geheel vrij is. LBVD is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van LBVD.

LBVD besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van haar website lbvd.nl. LBVD behoudt zich het recht voor de (webpagina’s van) website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment aan te passen of te beëindigen, zonder voorafgaande verwittiging. LBVD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige wijziging of beëindiging.

LBVD is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Alle diensten, producten en/of werkzaamheden worden geleverd op basis van een projectovereenkomst met LBVD Consultancy B.V. te Delft, KVK-nummer 27280152. De algemene voorwaarden van LBVD zijn daarop van toepassing.

Meer weten?

Neem contact met ons op via advies@lbvd.nl of 015 2682533