Kwartiermaken

Je hebt bouwers en beheerders. De consultants van LBVD zijn van huis uit bouwers. Op braakliggend terrein zijn ze het meest in hun element! Zorgen ze in een kort tijdsbestek dat er resultaten komen: een gedegen, beheerbaar bouwwerk op een solide fundament. Kwartiermaken noemen we dat.

U wilt graag een goede opzet van uw informatiebeveiliging en privacy (IBP). Voor de veiligheid en betrouwbaarheid van uw bedrijfsinformatie, maar ook de informatie – waaronder privacygevoelige informatie – van de stakeholders, zoals klanten, samenwerkingspartijen, medewerkers, et cetera. Maar ook voor het waarborgen van  de continuïteit van de organisatie en haar bedrijfsvoering, door onverantwoorde, niet-acceptabele risico’s te beteugelen en compliant te zijn aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U onderkent het belang en wilt graag snel starten. Maar u weet niet goed hoe. Voldoende kennis is er niet en het aantrekken van een fulltime (C)ISO is een stap te ver.

In dat geval biedt onze dienst Kwartiermaken uitkomst. Een ervaren specialist komt uw IBP gestalte geven. Om informatiebeveiliging snel op niveau te brengen en te verankeren in de organisatie.

De consultants van LBVD zijn communicatief en creatief. Ze zijn sterk in concretiseren en plannen, leveren snel zichtbaar resultaat en weten hoe ze uw organisatie kunnen ontzorgen. In nauwe samenwerking bepalen ze de specifieke behoefte van uw organisatie en zorgen ze voor inzicht in doelen en kaders. Door het vooraf ontworpen plan uit te voeren, is het voor niemand een verrassing dat we precies opleveren wat is gevraagd! Onze consultants zijn in staat deuren te openen en zelfstandig te werken. Samen met u wordt het project een succes.

De consultants van LBVD voeren opdrachten uit bij veel verschillende organisaties, zowel diverse typen non-profit als profit organisaties. Vergaande ervaring leidt tot korte inwerktijden en het snel aanpassen aan de bedrijfscultuur. In de rol van bouwer voeren onze consultants uiteenlopende werkzaamheden uit: van het ontwikkelen van beleid en baselines, risicoanalyse, selecteren en implementeren van maatregelen tot het creëren van bewustwording binnen de organisatie.

Kwartiermaker: Wegbereider; Voorloper; De weg vrijmaken

 

Meer weten?

Neem contact met ons op via advies@lbvd.nl of 015 2682533