MysteryGuest

Hoe is het gesteld met de weerbaarheid en kwetsbaarheid in niet-digitaal opzicht? Zijn getroffen maatregelen toereikend om onbevoegden te weren? Handelen medewerkers adequaat, conform de procedures? Deze vragen zijn te beantwoorden met onze dienst MysteryGuest.

Een MysteryGuest-actie is een onderzoek naar ‘niet-digitale’ kwetsbaarheid en weerbaarheid van een fysiek doelobject zoals een kantoor of een bijzondere bedrijfslocatie. Kunnen personen met kwade bedoelingen via social engineering dan wel via fysieke weg een slag kunnen slaan, zoals het ontvreemden van gevoelige informatie? Ook het ongemerkt plaatsen van malafide hardware kan hiertoe leiden.

Doel van een MysteryGuest-onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin een specifieke locatie – met alle informatie en IT-middelen op die locatie, etc. – weerstand kan bieden aan pogingen om onbevoegd toegang te krijgen. De onderzoeken zijn veelal gericht op het beantwoorden van twee onderzoeksvragen:

  1. Is het mogelijk ongeautoriseerd binnen te komen en te vertrekken, zonder te zijn ontmaskerd?
    Voor het beantwoorden van deze vraag onderzoekt LBVD de fysieke toegangsbeveiliging van het geteste object, de buitenste schil.
  2. Wat is het handelingsperspectief als een onbevoegde eenmaal binnen?
    In hoeverre is gevoelige informatie toegankelijk voor ongeautoriseerde personen? Hoe is het gesteld met het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers? Hoe gevoelig is men voor social engineering? Neigen medewerkers te zwichten voor bijvoorbeeld misleiding, pressie of voorgewende autoriteit? Zijn de interne procedures voldoende duidelijk en handelen medewerkers overeenkomstig? Zijn er eigenlijk wel standaardprocedures voor de aangeboden situatie?

LBVD stelt eerst de te beantwoorden onderzoeksvragen samen met u vast en spitst vertolgens de uitvoering er op toe, waarbij LBVD zwakke plekken, uiteraard binnen de afgesproken kaders, daadwerkelijk benut. Denk daarbij aan social engineering (zowel fysiek als telefonisch), maar ook ‘onhandigheden’ als bijvoorbeeld het niet correct afgesloten zijn van kasten, laden en kamers, onbeheerd achtergelaten, gevoelige documenten, apparatuur en toegangspassen, en het niet vergrendeld zijn van systemen.

LBVD valt gecontroleerd aan

Onze MysteryGuests vallen gecontroleerd aan, op een wijze waarop een echte kwaadwillende dat zou doen. In een real-life situatie stellen ze de weerbaarheid op de proef en testen ze de aangebrachte beveiliging. Specifieke aandachtspunten kunnen zijn:

Actieplan

U krijgt van LBVD een helder statusrapport met daarin bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Als startpunt voor het uitwerken van een actieplan en verder verbeteren van de beveiliging van uw informatie en waardevolle assets. Onze MysteryGuests werken de verkregen bevindingen en statusinformatie uit waarbij ze uiteraard ook ingaan op de zaken die goed geregeld zijn. Onze aanbevelingen zijn praktisch en haalbaar.

 

Tenslotte: MysteryGuest is ook te benutten als bewustmaker: LBVD maakt kwetsbaarheid duidelijk zichtbaar voor management en medewerkers. Aangetoonde weerloosheid zet de organisatie aan het denken.

Meer weten?

Neem contact met ons op via advies@lbvd.nl of 015 2682533