Roadshows

Dringt het belang van veilig werken met informatie en IT-middelen niet door tot de medewerkers? Of ziet de directie maar niet welke risico’s de organisatie loopt op het gebied van cyber? Maak dan gebruik van onze HackDemo Roadshow!

Hoe krijg je goed over het voetlicht hoe kwetsbaar ICT-systemen (en hun gebruikers) zijn voor hackers? HackDemo confronteert medewerkers met hun kwetsbaarheid en die van de IT-middelen waarmee ze werken.

De HackDemo is deels uitleggen hoe je jezelf weerbaar kunt maken tegen aanvallen en deels demonstratie van een echte hacks. Zien hoe cybercriminelen denken, te werk gaan en hoe eenvoudig hacken is creëert bij de deelnemers het bewustzijn dat nodig is om veilig te werken. Een ervaren penetratietester die veel ervaring heeft met het hacken van systemen voert de demo uit. LBVD levert hierbij maatwerk.

Goede redenen om HackDemo als bewustmaker in te zetten zijn:

  • Het kweekt begrip over nut en noodzaak van ICT-beveiliging;
  • De deelnemers ervaren hoe een hacker denkt en te werk gaat bij het hacken van een systeem;
  • Het maakt proceseigenaren bewust van de risico’s als cybercriminelen er in slagen systemen te hacken;
  • Het is leuk! TV-programma’s zoals van Alberto Stegemann zijn populair omdat mensen graag ‘het kwade brein’ aan het werk willen zien.

HackDemo is als volgt opgebouwd:

Vooraf neemt LBVD in een intakegesprek doel en opzet met u door om de presentatie af te stemmen op de doelgroep. Hierna volgt de uitvoering. Deze neemt ca. 60 tot maximaal 90 minuten in beslag. LBVD kan HackDemo zowel op locatie (interactiever!) uitvoeren als via een webinar. Een hybride variant (zowel op locatie als tegelijk een webinar) blijkt in de praktijk door technische beperkingen niet aan te raden.

Om de demo laagdrempelig en levendig te maken werkt LBVD het liefst met groepen van 12 tot maximaal 20 personen. Bij kleinere groepen ontstaat er gemakkelijker interactie tussen de presentator en de groep, maar ook binnen de groep. Deelnemers stellen sneller vragen en krijgen uitleg over zaken die ze niet begrijpen of delen persoonlijke ervaringen waar collega’s van kunnen leren.

Risicobewuste gebruikers

Met HackDemo creëert u risicobewuste medewerkers die veiliger werken met informatie en IT-middelen. Als speciale doelgroep krijgen bestuurders, directie, proceseigenaren en andere leidinggevenden goed inzicht in cyberdreigingen en -risico’s. Medewerkers begrijpen het belang van maatregelen en beleid beter. Ze kunnen de relatie leggen met de (on)veiligheid van informatie en IT-middelen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via advies@lbvd.nl of 015 2682533