Consultancy

Ontbreekt het aan (voldoende) kennis, kunde, expertise, ervaring op het gebied van informatiebeveiliging of cybersecurity? Doe een beroep op LBVD!

Maatwerk

Consultancy draait om het geven van het juiste advies en goede antwoorden inzake specifieke vraagstukken die zich voordoen. Dit vraagt om het inzetten van specialistische kennis en ervaring.

Kwartiermaken

Het in een kort tijdsbestek opzetten van een gedegen, beheerbaar security-bouwwerk op een solide fundament vraagt om kwartiermakers: bouwers met specialistische kennis en slagvaardigheid.

Oefening Cybercrisis

Wat als een ernstig cyberincident plaatsvindt? Oefenen van cybercrises borgt en verbetert het crisisplan en verhoogt de vaardigheid om crises te managen aanmerkelijk.

Active Directory Security Audit

De Active Directory (AD) is een zeer belangrijk, bedrijfskristisch onderdeel van uw IAM-implementatie. Eenmaal gecompromitteeerd kan een hacker alles. Een security audit uit voorzorg kan geen kwaad.