MedMij-pentest

Een MedMij-pentest is een specifieke greybox penetratietest gericht op de externe koppelvlakken van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving* (PGO) danwel van een dienst voor het conform de MedMij-standaarden, via internet ontsluiten van de gezondheidsgegevens in één of meer dossiervormende systemen. De Medmij-pentest is vooral een onderzoek naar de veiligheid van gegevens die door systemen via internet worden uitgewisseld. De focus ligt op de correcte configuratie c.q. werking van de beveiliging van de externe koppelvlakken. Het is daarvoor niet nodig om de gehele omgeving te testen. Als invulling voor de MedMij-norm A.18.2.3 (Beoordeling van technische naleving) dient de pentest jaarlijks te worden uitgevoerd door een externe, onafhankelijke pentest-dienstverlener. LBVD kan deze penetratietest voor u verzorgen, om in aanmerking te komen voor een MedMij-verklaring.

Bij een MedMij-pentest onderzoekt LBVD de beveiliging van via internet benaderbare (“internet-facing”) koppelvlakken, waaronder webportalen, API’s en apps met onderliggende infrastructuur. LBVD toetst onder andere de volgende specifieke MedMij-eisen:

Bij een MedMij-pentest betekent ‘greybox’ dat de pentesters van LBVD inzicht krijgen in de applicatie c.q. oplossing en toegang hebben tot ontwerpdocumentatie, netwerktekeningen, architectuur, broncode, et cetera. Ook moeten ze kunnen testen met inloggegevens voor de verschillende rollen.

Actieplan

LBVD helpt u aan een adequaat actieplan voor de hoge en midden risico’s (CVSS-score 4.0 of hoger), maar ook lage risico’s, zodat u direct corrigerende maatregelen kunt treffen. Via een hertest (“validatiecheck”) toetsen we later of dat is gelukt.

Nb. Om toe te kunnen treden tot MedMij moet tenminste al één keer een pentest zijn uitgevoerd en moeten alle hoog en midden risico-bevindingen zijn verholpen. Na toetreding moet de pentest resulteren in een actieplan om risico-bevindingen in de categorie hoog en midden tijdig te elimineren.

*) In een PGO houd je online informatie bij over je gezondheid. Je kunt medische gegevens – zoals medicatie en uitslagen van onderzoeken – verzamelen en beheren. En delen met anderen als je dat wilt. Een PGO biedt je regie over je gezondheidsgegevens.

**) Toetsing van deze richtlijnen is ook voor DigiD-pentesten c.q. -assessments verplicht,  zie NOREA Handreiking bij DigiD-assessments).

Meer weten?

Neem contact met ons op via advies@lbvd.nl of 015 2682533